Tight

När en spelare inte chansar alls utan bara spelar om han eller hon har en riktigt bra hand så brukar man säga att den spelaren spelar ett Tight spel. Man spelar alltså bara starka händer och oftast ett mindre antal än vad som brukar vara normalt.