Texas Hold’em

Texas Hold ‘em uppfanns någon gång i början av 1900-talet, och har under de senaste åren vuxit till att bli den absolut populäraste pokervarianten. För många kan det verka som om det är den enda formen av poker. Helt naturligt är det därför den variant av poker de flesta vill lära sig. I grund och botten är Texas Hold ‘em en av de enklare pokervarianterna, och lätt att lära sig. Men det finns ändå mycket möjlighet till taktik, oddsräknande och bluffande.

Karaktäristiskt för Texas Hold ‘em är idén med gemensamma kort. Det innebär att ett antal kort är gemensamma för alla deltagare. Naturligtvis är inte alla kort gemensamma då det skulle innebära att alla alltid fick samma pokerhand. Det händer dock att den bästa pokerhanden består av enbart gemensamma kort, i vilket fall potten delas mellan alla de deltagare som fortfarande är kvar i spelet. Texas Hold ‘em var också först med idén om gemensamma kort, och är därmed föregångare till Omaha Hold ’em som är en av de populäraste pokervarianterna bland high rollers, pokerspelare som spelare med riktigt stora insatser.

Texas Hold ‘em börjar med att alla deltagare får två privata kort. Därefter följer en första satsningsrunda, varpå tre gemensamma kort läggs upp på bordet, den så kallade floppen. Denna följs av en andra satsningsrunda, varefter ett fjärde gemensamt kort läggs upp, turn. Efter en tredje satsningsrunda läggs ett femte och sista gemensamt kort upp, kallad river. Efter en fjärde och sista satsningsrunda visar kvarvarande deltagare upp sina kort, och den vinner som kan bygga den bästa pokerhanden. Man kan använda sina egna och de gemensamma korten i valfri kombination.

Texas Hold ‘em spelas ofta som no limit, speciellt online, men fixed limit är också vanligt. Däremot är det mindre vanligt att Texas Hold ‘em spelas som pot limit, även om det förekommer ibland på nätet.