Split

En oavgjord pokermatch kallas för en Split, då har alltså de två pokerspelare som är kvar sist i ett spel lika starka händer. Om detta uppstår kommer det att bli en så kallad Split pot, det vill säga att de får dela lika på potten. Split pot kan det även bli om det är fler än två spelare som har lika starka händer vid en Showdown.