Pokertermer

Texas Hold’em

Texas Hold ‘em uppfanns någon gång i början av 1900-talet, och har under de senaste åren vuxit till att bli den absolut populäraste pokervarianten. För många kan det verka som om det är den enda formen av poker. Helt naturligt är det därför den variant av poker de flesta vill lära sig. I grund och botten är Texas Hold ‘em en av de enklare pokervarianterna, och lätt att lära sig. Men det finns ändå mycket möjlighet till taktik, oddsräknande och bluffande.

Karaktäristiskt för Texas Hold ‘em är idén med gemensamma kort. Det innebär att ett antal kort är gemensamma för alla deltagare. Naturligtvis är inte alla kort gemensamma då det skulle innebära att alla alltid fick samma pokerhand. Det händer dock att den bästa pokerhanden består av enbart gemensamma kort, i vilket fall potten delas mellan alla de deltagare som fortfarande är kvar i spelet. Texas Hold ‘em var också först med idén om gemensamma kort, och är därmed föregångare till Omaha Hold ’em som är en av de populäraste pokervarianterna bland high rollers, pokerspelare som spelare med riktigt stora insatser.

Texas Hold ‘em börjar med att alla deltagare får två privata kort. Därefter följer en första satsningsrunda, varpå tre gemensamma kort läggs upp på bordet, den så kallade floppen. Denna följs av en andra satsningsrunda, varefter ett fjärde gemensamt kort läggs upp, turn. Efter en tredje satsningsrunda läggs ett femte och sista gemensamt kort upp, kallad river. Efter en fjärde och sista satsningsrunda visar kvarvarande deltagare upp sina kort, och den vinner som kan bygga den bästa pokerhanden. Man kan använda sina egna och de gemensamma korten i valfri kombination.

Texas Hold ‘em spelas ofta som no limit, speciellt online, men fixed limit är också vanligt. Däremot är det mindre vanligt att Texas Hold ‘em spelas som pot limit, även om det förekommer ibland på nätet.

Tight

När en spelare inte chansar alls utan bara spelar om han eller hon har en riktigt bra hand så brukar man säga att den spelaren spelar ett Tight spel. Man spelar alltså bara starka händer och oftast ett mindre antal än vad som brukar vara normalt.

Split

En oavgjord pokermatch kallas för en Split, då har alltså de två pokerspelare som är kvar sist i ett spel lika starka händer. Om detta uppstår kommer det att bli en så kallad Split pot, det vill säga att de får dela lika på potten. Split pot kan det även bli om det är fler än två spelare som har lika starka händer vid en Showdown.

Small blind

Detta är den obligatoriska insats som läggs i potten innan den spelare som sitter efter Dealern får sina två kort på hand. Small blind är alltid halva summan av Big blind (som vi förut nämnt på den här sidan). Blinds kallas på svenska för Mörkar, alltså Stora mörken och Lilla mörken och är tillsammans den summa som ska garantera potten i ett pokerspel.

Re-buy

När en spelare gör en så kallad Re-buy i ett spel så innebär det att han eller hon köper till sig fler spelmarker i en turnering efter att de första har tagit slut.

Rake

Rake kallas den summa pengar som tas av varje spelares hand av kasinot som en slags betalning för att man spelar där. Det är alltså en procentsats som man betalar för att man använder kasinots faciliteter eller hemsida när man spelar poker. De vill ju också tjäna några pengar på kalaset.

Raise

Om en spelare gör en höjning så kallas det för att han eller hon gör en Raise. Alltså spelaren synar med det som satsades av den förre spelaren och höjer sedan med ytterligare marker. Detta för att öka summan som ligger i potten då spelaren tror att han eller hon har en riktigt bra hand som går att vinna med. Eller så vill man helt enkelt bluffa och få de andra spelarna att lägga sig innan Showdown.

Pot limit

Detta är en spelform i poker där det absolut maximala beloppet som någon får satsa är det som ligger i potten. Alltså, om det ligger 300 kronor i potten så kan spelare 1 satsa 300 kronor men spelare 2 kan satsa 700 kronor. Det vill säga att han eller hon synar med 300 kronor och kan då höja med 400 kronor eftersom det nu är det som ligger i potten.

No-limit

I ett spel som kallas för No-limitspel finns det inte någon gräns för vad som går att satsa och för hur mycket man kan höja per tur. Men detta begrepp handlar alltså om själva pokerbordets regler. Spelarna runt bordet är fortfarande begränsade av vad dem har framför sig i marker på bordet och kan inte helt plötsligt ta in mer pengar i spelet.

Muck Cards

Muck cards är spelkort som inte används, när man talar om Muck så menar man att slänga sina kort. Den hög med kort som inte är med i spelet längre kallas också för Muck. En muck pile är stället där de förlorade korten läggs, alltså en korthög med slängda kort.