Loose Play

När en spelare ägnar sig åt Loose play betyder det att han eller hon spelar länge och hänger sig kvar i potten trots att han eller hon kanske inte alls har en särskilt bra pokerhand. Spelaren spelar alltså alltid på ”lösa händer” om han eller hon ägnar sig åt Loose play. Det är en mycket riskfylld taktik som bygger på att spelaren är bra på att bluffa.